Media

Media is een vrij breed begrip. Wij verdelen het dan ook eenvoudig onder nieuwe en oude media.

Nieuwe media, het communiceren via internet, mobiele telefoons en tablets. Belangrijk is dat uw bedrijf of merkbelofte aansluit bij de gewenste positionering en doelgroep. Met dit medium kunt u direct aansluiting zoeken bij de doelgroep of informatie verkrijgen over de denkwijze en zoekgedrag van de doelgroep over uw merk of bedrijf. Dit geeft u direct inzage en kunt u adequaat reageren op behoefte
en trends.

Oude media, het communiceren doormiddel van mediacampagnes en adverteren in huis aan huis bladen, kranten en dagbladen. Ook het adverteren op abri’s of citydisplays bieden een unieke kans om uw bedrijf of merk daadkrachtig in een bepaald gebied of regio te promoten of te introduceren.
Vaak ligt de kracht in de combinatie van beide mediavormen, zowel nieuwe en oude media kunnen bepalend zijn voor de merkbeleving of (her)positionering.

 

internetsites | webshops | applicaties | campagnes | postercampagnes | advertentiecampagnes